Vi tilbyr:

Purgoplay renholds- og vedlikeholdsprogram for sportsgulv
Renholdsplaner og kursvirksomhet
Rådgivning og konsulentbistand
Befaringer og tilstandsrapporter