Hvordan lage en renholdsplan?

Renholdsplan = beskrivelse av renholdsoppgaver som ønskes utført i et bygg eller lokale.

  • Planen skal angi tjenestens omfang, innhold og kvalitetskrav.
  • Planen skal beskrive regelmessig eller daglig renhold, periodisk renhold samt hovedrengjøring.
  • Beskriv gulvtype feks Pulastic sportsgulv eller sportsparkett.
  • Beskriv kvalitetsnivå, areal og frekvens.
  • Beskriv videre type renholdsmiddel, f.eks Purgoplay renholds- og vedlikeholdsprogram for innendørs sportsgulv, når det skal vaskes med hvilket middel, samt metoder.
  • Planen bør også inneholde elementer som type maskin, type pads og utstyr ellers.

Planen bør brytes ned til detaljnivå slik at renholder i detalj hva som skal gjøres fra dag til dag og med hvilke midler.