Vår viktigste samarbeidspartner:

Gulv og Takteknikk AS – Leverandør av PULASTIC flerbruks, spesial og lavfriksjons idrettsgulv og markedsleder innenfor kategorien syntetiske sportsgulv i Norge siden 1980.

 

Gulv og Takteknikk AS startet i 1999 utviklingen av et eget renholdskonsept for Pulastic sportsgulv pga. utfordringer som ujevn friksjon, idrettsskader samt for tidlig aldring av gulvene. PURGOPLAY ble resultatet, og etter flere års testing med tilhørende suksessfulle resultater og grundig dokumentasjon, ble programmet lansert.

 

Bioprotector overtok alle leveranser samt videreutvikling og finsliping av programmet i 2007.

Programmet er det eneste som er anbefalt i Gulv og Takteknikk AS (leverandør av Pulastic sportsgulv) sin FDV samt at vi leverer programmet til flere haller der det ligger andre typer syntetiske gulv samt anlegg med sportsparkett.

Bioprotector har satt søkelyset på å ivareta og pleie gulvet og ikke bare å rense og bryte det ned.

Bestill direkte hos en av våre samarbeidspartnere:

www.staples.no

www.norengros.no

www.maske.no

Ved behov for befaring mht reparasjoner/rehabilitering

eller behov for nytt gulv ta kontakt med:

www.gulvogtakteknikk.no