Hvordan unngå korsbåndskade?

Ved å opprettholde en ren flate med korrekt og jevn friksjon kan de fleste idrettsskader unngås. Dette oppnås i tillegg til andre tiltak ved hjelp av korrekt valg av renholds- og vedlikeholdsmidler. Videre er riktig valg av sko viktig samt å sørge for at skoene er klisterfrie under.

Treningsmetoder er et annet viktig poeng. Ved å trene riktig og bygge opp støtte-muskulatur kan korsbåndskader unngås. Den beste måten å unngå korsbåndsskader er å få bedre knekontroll ved hjelp av styrkeøvelser, tær-over- knær-trening og balansetrening. Det er et faktum at jenter har ca. dobbelt så stor sjanse for korsbåndsskader som menn. Dette er viktig å være klar over. Hver korsbåndskade koster samfunnet minst 1 million kroner.

Vi som leverer sportsgulv og renhold og vedlikehold til sportsgulv har et stort ansvar for å forebygge idrettsskader og da særlig korsbåndskader innen håndball. Bioprotector AS har tatt dette på alvor og leverer i dag et program som kan dokumentere at friksjonen er optimal ved at programmet brukes etter oppskrift.