Hva er friksjon i et sportsgulv?

Friksjon i en overflate er enkelt forklart hvor mye eller lite motstand det er i flaten. Eksempelvis har asfalt veldig høy friksjon mens is har omtrent null friksjon.

Det er viktig at friksjon i et sportsgulv holder seg innen de krav som er beskrevet. Friksjon påvirkes av høy grad av hvordan renholdet utføres. Hvordan renholdet utføres baserer seg videre på valg av kjemi, utstyr og metoder. Smuss og kroppsfett som får ligge og herde blir til en hard og glatt hinne. Da blir friksjonen lav. Det blir som en skøytebane. Hvis det vaskes ofte og kraftig med bare sterke midler kan friksjonen bli for høy og det kan bli «trått». Dette er særlig farlig med tanke på skader. Det kan oppstå vridningsskader i forbindelse med finter mot mål som leder til korsbåndsskader. Ofte er ujevn friksjon det farligste. Det vaskes kraftig rundt mål, men er glatt ellers. Dette er vanskelig for spillerne å tilpasse seg til. Dette løses ved et godt renhold og med riktige pleiemidler.

 

 

Kulturdepartementet lanserte i fjor nye krav til idrettsgulv som blant annet medførte en ny metode for kontroll av friksjon. I henhold til de nye retningslinjer skal friksjonen nå kontrolleres i henhold til NS EN 16837. Metoden fungerer ved at en pendel påmontert en nærmere spesifisert gummisåle løftes opp til horisontal stilling. Pendelen frigjøres og  slik at pendelarmen med gummisålen treffer gulvet og bremses opp. Avstanden fra gummisålen treffer gulvflaten til den kommer til ro registreres.  Jo raskere bendelen komme til ro jo høyere er friksjonen.

Denne testen er vesentlig mer tidkrevende enn den som tidligere ble benyttet. En friksjonstest i Oslo – området basert på denne nye metoden ligger på ca. 3.500,- eks. moms.

Prisen for en full test i Oslo-området er 11.500,- eks. moms.

En full test av idrettsgulv av typen Pulastic i tråd med retningslinjer fra Kulturdepartementet innebærer kontroll av:

1 – sviktegenskaper (støtdemping og deformasjon)

2 – ballsprett (sprettegenskaper for kurvball)

3 – friksjon

5 – gjennomlokking (motstand mot slag fra spisse gjenstander)

6 – planhet